TRANSPORT TERRESTRE

  • Transportes Portuarios, amb 50 anys d’experiència en el transport terrestre, ofereix una completa oferta dins aquest àmbit:
    • TRANSPORT EN CONTENIDORS. L’EXPERIÈNCIA: A Transportes Portuarios disposem de més de 100 tractores i de 115 remolcs entre els ports de Barcelona i Tarragona. Estem capacitats per a realitzar qualsevol tipus de transport en contenidors: 20”, 40”, 45”, ADR, Frigorífic, Especials. També disposem de tractores de 3 eixos per a 44 Tn.
    • TRANSPORT EN BOLQUETS. L’ESSÈNCIA: A Transportes Portuarios, vam iniciar el transport en bolquets l’any 1963. Al llarg d’aquests 50 anys, hem anat ampliant  els serveis  fins a oferir als nostres clients solucions específiques per transportar qualsevol tipus de mercaderia: àrids, ferro, clinker, carbó, sal, carbonat, perlita, blat, etc.
    • TRANSPORT EN CISTERNES. L’ESPECIALITZACIÓ: Amb una flota pròpia de 60 remolcs, que ens capacita per a realitzar transports per tot Europa, ens hem  especialitzat en transport de líquid alimentari.  Per capacitat, Transportes Portuarios som  la primera empresa d’Espanya en aquest segment de negoci. Per altra banda, a Transportes Portuarios sempre hem  apostat per la qualitat: les cisternes estan equipades amb els darrers  avenços tecnològics : filtres microbiològics per a productes estèrils, sistemes de calefacció, bombes autònomes, termòmetres pel registre de temperatura, sistema de calefacció, etc.