Transport en Bolquets

  • Transport en Bolquets: Els inicis de l’empresa. Les mercaderies a granel són transportades per la nostra àmplia flota de banyeres adaptades per a tot tipus de mercaderies: ferro, pedra, clinker, carbó, argila, sal, carbonat, blat de moro, blat, etc.