Transport en Contenidors

  • Transport en Contenidors: Principalment als ports de Barcelona i Tarragona; amb una flota disponible de 82 tractores a Barcelona, 25 tractores a Tarragona i 115 remolcs porta contenidors. Estem capacitats, per mitjans propis, per dur a terme qualsevol tipus de transport en contenidor; 20”, 40”, 45”, ADR, Frigorífic, Tractores 3 eixos per a 44Tn, bolquets de 20” i de 40” i transports especials.
  • El nostre servei està certificat per la marca de qualitat del Port de Barcelona (Efficiency Network).