PORTCLEANING

    • Centre de rentat interior de Cisternes i Contenidors Cisternes, de dos Líneas amb capçals d'alta pressió i vaporitzat.
    • Està dedicat al rentat de líquids i pulverulents alimentaris.
    • Es fan test de ATP amb luminometro i test de Brix amb refractòmetre.
    • En tots els rentats s'emet certificat i es precinta amb precintes numerats.

  • També disposem de pont de rentat exterior per tot tipus de vehicles; Turismes, Furgonetes, Trailers i Cisternes.
  • Tots els rentats s'efectuen amb aigua de xarxa i aigua osmotitzada.