PORTCLEANING

  • Centre de rentat dedicat únicament al rentat de líquids i pulvurulents alimentaris.
  • ES REBUTJARÀ AUTOMÀTICAMENT QUALSEVOL PRODUCTE NO ALIMENTARI.
  • Centre de rentat interior de Cisternes i Contenidors Cisterna, amb dúes línies amb capçals d’alta pressió i vaporitzat.
  • Es realitzen tests de ATP amb luminòmetre i gtest de Brix amb refractòmetre.
  • En tots els rentats s’emet  certificat i es precinta amb precintes numerats.
  • Tots els rentats es realitzen amb aigua de xarxa i aigua osmotitzada.
  • També disposem de pont de rentat exterior per tot tipus de vehicles: Turismes, Furgonetes, Tràilers i Cisternes.